طراحی سایت

تاریخ برگزاری کلاس‌های آموزش غواصی

 تقویم کلاس‌های غواصی

 قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره های غواصی:

با تشکر از همکاری‌های صمیمانه‌ای که مبذول می‌فرمایید. به منظور اهداف از پیش تعیین شده، در راستای ارتقاء و سطح کیفی و امکان برگزای در  تمام فصول مدرسه تراول دایوینگ  تمهیداتی به شرح زیر در نظر گرفته است.

  • بسته‌های آموزشی در پایان هر فصل به روز خواهد شد.
  • متقاضیان می‌بایست 1 روز قبل از شروع دوره در جزیره حضور داشته باشند.
  • به منظور کاهش هزینه‌ها، برنامه‌هایی تهیه شده است تا امکان برگزاری هم‌زمان دوره‌های یک ستاره و دو ستاره مهیا شود.

سه ستاره ***

دو ستاره ** یک ستاره * لیست تاریخ برگزاری کلاس ها در سال 97

 

الی 10 5 الی 7 اسفند
===
=== ===
===

 

===

=== فروردین
===
=== ===
===

===

=== ===

 

اردیبهشت


              

===
=== ===
===
غواصی درشب   عکاسی و فیلم برداری  امداد و نجات رسکیو EFR 
=== === === ===
=== === === ===
=== === === ===